Vereniging KOOP JE EIGEN BIJLMER
Postbus 22057, 1100 CB  Amsterdam Zuidoost
email: kjeb@grubbehoeve.net
tel.: 699 4203  of  368 0170
giro: 828 0008KvK Amsterdam: 3410 9842
Pjotr Müller, zonder titel

KOOP JE EIGEN GRUBBEHOEVE - weblog
intro   enquête Grubbehoeve   prijzen Kikkenstein   oudere berichten


1 mei 2003: einde herhuisvestingsperiode binnenstraat. Alle bewoners van de binnenstraat moeten een vervangende woning hebben.


1 maart 2003: De flat Grunder is huurdervrij. Er brandt ook geen enkele verlichting meer.


31 december 2002: laatste datum waarop volgens Samenwerkingsovereenkomst KJEB met Nieuw Amsterdam / Patrimonium door de KJEB aangebrachte koopgegadigden geaccepteerd worden door Patrimonium onder de voorwaarden van deze samenwerkingsovereenkomst. Daarna worden de woningen in de KJEB-cluster door Patrimonium tegen marktprijzen verkocht.

Tevens einde herhuisvestingsperiode: alle bewoners van de nummers 176 tot en met 331 moeten een vervangende woning hebben.


18 december 2002: heropening Bijlmerdreef


oktober 2002: De eerste toekomstige kopers betrekken de hun toegewezen woningen, als "huurder".


1 juli 2002: datum waarop volgens Samenwerkingsovereenkomst KJEB met Nieuw Amsterdam / Patrimonium 60 optieovereenkomsten getekend moesten zijn. Dit aantal is ruimschoots gehaald: er zijn zelfs wachtlijsten.

13 augustus 2002: Informeel bezoek van stadsdeelwethouders Verdonk en Litjens. Er werd alleen gesproken met de toekomstige kopers, niet met de zittende huurders.


8 en 15 juni 2002: Ondertekenen van de eerste optie-contracten voor de 90 KJEB-woningen.


mei 2002: Vastellen VO (Voorlopig Ontwerp) voor de renovatie Grubbehoeve door Patrimonium en Vereniging KJEB.


20 april 2002: Informatiedag voor de KJEB, met bezichtiging van woningen, uitleg van de Vereniging Eigen Huis, aanwezigheid van de architect en hypotheekadviseurs.
De stand aan het eind van de dag was 300 geïnteresseerden, 130 inschrijvers voor een optie-contract.


28 maart 2002: In het activiteitencentrum Ganzenhoef hield huisarts Piet Hein Breedveld zijn drukbezochte afscheidsreceptie. Zijn praktijk op Grubbehoeve 297 is overgenomen door een collectief. Judith van Es is als eerste van dit collectief begonnen.


6 februari 2002: Feestelijke ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de KJEB en Patrimonium. Henno Eggenkamp, voorzitter KJEB, hield de volgende toespraak:

De Vereniging Koop Je Eigen Bijlmer is niet opgericht om het aantal koopwoningen in de Bijlmer te vergroten en huurders te beroven van een riant 60-tiger jaren appartement.
De KJEB was vooral bedoeld als wapen tegen de verloedering in beheer en als breekijzer voor het behoud van het Bijlmer Museum. Het kopen van een geheel flatgebouw leek ons, de oprichters, indertijd de enige manier om zeggenschap en macht van bewoners te vergroten en een door ons wellicht geïdealiseerd leefklimaat te behouden.
Die strijd hebben we op een aantal essentiële punten verloren. Bijlmer Believers die betogen dat niet zozeer het stedenbouwkundig concept maar het feitelijk beheer van flatgebouwen en omgeving tot de politieke ondergang van de Bijlmer hebben geleid, krijgen bij het politieke machtsblok in Zuidoost, de PvdA, al jaren geen poot meer aan de grond. Hun argumentatie is taboe verklaard.
De zeggenschap van bewoners over hun dagelijkse leefsituatie is in het algemeen niet toegenomen. Bewoners zijn vooral de gemanipuleerden in een politiek en financieel spel, waar zij geen grip op hebben.
Het Bijlmer Museum heeft de flatgebouwen Grunder en Koningshoef verloren, plus 60 woningen in Grubbehoeve.
Koop Je Eigen Bijlmer is voorlopig verengd tot 90 appartementen in Grubbehoeve.
En toch is het een heuglijke dag.
We hebben een bescheiden deel van ons wensenpakket kunnen verwezenlijken. In dit deel van de Bijlmer krijgen bewoners het meer voor het zeggen en zijn de banken en andere financiers daar helemaal niet ongelukkig mee.
In een ander deel van de Bijlmer, Hakfort/Huigenbos, ontluikt eveneens een kleine glorie.
Ook daar gaan bewoners eigen appartementen op eigen voorwaarden verwerven.
Het Bijlmer Museum is voor 80 procent intact gebleven. We hopen dat u bij ons komt wonen, niet alleen voor de goedkope woning, maar ook voor de Bijlmer. Het is uw enige kans om vrij te bewegen in een niet door auto's en privé-tuinen opgeëist gebied. Het is tevens uw kans om alleen en anoniem te zijn, maar ook om samen te zijn met uw buren, wanneer u dat wilt. U mag hier uw eigen leefomgeving scheppen, mits u zich enige inspanningen getroost. Samen wonen in de Bijlmer is een genot, maar stelt ook zijn eisen. Gelukkig is dat niets om bang voor te wezen. Wonen in een oud ideaal is minstens even fijn als verblijven in het retro-ideaal van de Bijlmer Vernieuwing.
Dank voor uw aandacht.


december 2001: Vastellen NvU (Nota van Uitgangspunten) voor de renovatie Grubbehoeve door Patrimonium en Vereniging KJEB.


1 december 2001: datum waarop volgens Samenwerkingsovereenkomst KJEB met Nieuw Amsterdam / Patrimonium 60 intentieverklaringen getekend moeten zijn.


29 oktober 2001 19:30 - 22:00 uur, vergaderzaal Projectgroep Ganzenhoef, Groeneveen 91d:
Overleg Grubbehoeve Bewonerspanel Renovatiedeel.


17 oktober 2001: Casa is verkozen tot architect van de renovatie van Grubbehoeve.


15 oktober 2001 19:30 - 22:00 uur, vergaderzaal Projectgroep Ganzenhoef, Groeneveen 91d:
Overleg Grubbehoeve Bewonerspanel Renovatiedeel.


3 oktober 2001 19:30 - 22:00 uur, vergaderzaal Projectgroep Ganzenhoef, Groeneveen 91d:
Overleg Grubbehoeve Bewonerspanel Renovatiedeel.


NB. Deze vergadering gaat niet door
29 september 2001: KJEB-leden kunnen op deze dag hun eerste aanbetaling doen op de woning die zij willen kopen. Ook Patrimonium, hypotheekadviseurs en bestuur KJEB zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
Er kan dan ook een vragenformulier ingevuld worden om voorkeuren aan te geven. Leden hebben tevens de conceptversie van 19 augustus 2001 van de verkoopfolder ontvangen.


25 september 2001 9:00 - 11:30 uur, vergaderzaal Projectgroep Ganzenhoef, Groeneveen 91d:
Presentatie van de drie architecten, uit wie een commissie de architect voor de verbouwing van Grubbehoeve zal kiezen.
De architecten(bureaux) zijn: Casa (Hein de Haan), Heren 5, van Dolderen/van de Prijt. In de commissie hebben zitting: Evert van Voskuilen (Stadsdeel), Bob Soer (Patrimonium; zegt namens de bewoners te kunnen spreken), Henno Eggenkamp (KJEB), Helen Hoogenhout (Patrimonium) en nog iemand van het Stadsdeel Zuidoost.


20 september 2001 19:30 - 22:00 uur, vergaderzaal Projectgroep Ganzenhoef, Groeneveen 91d:
eerste overleg Grubbehoeve Bewonerspanel Renovatiedeel.


NB. Deze vergadering gaat niet door
19 september 2001 20:00 uur, Blauwe Zaal: Algemene Ledenvergadering Koop Je Eigen Bijlmer.
Agenda:
1. Mededelingen uit het bestuur
2. Mededelingen uit de werkgroepen
3. Samenwerkingsafspraken herpositionering KJEB-woningen Grubbehoeve
4. Architectenkeuze en stappenplan werkzaanheden Grubbehoeve en omgeving
5. W.v.t.t.k. en rondvraag

NB. Voor het hebben van stemrecht op deze vergadering dient de contributie voor het jaar 2001 volledig (HFL 60,00) voldaan te zijn.


Op het ogenblik loopt het proces van het kiezen van een architect voor de verbouw van Grubbehoeve.
Er zijn er drie geselecteerd, waarvan het werk nader bekeken wordt: Casa (Hein de Haan), v. Dolderen / v.d.Prijt en Heren 5.
Op vrijdag 14 september 2001 is een gratis busexcursie naar hun bouwwerken in Amsterdam gepland. Als je wil, kan je mee. Graag wel van tevoren opgeven. Verzamelen om 9:30 bij het begin van de bouwweg van het CEC-gebouw. Terug in de Grubbehoeve om ca. 15:00 uur. Onderweg wordt een lunch aangeboden.


Diverse voorlichtingsavonden door Patrimonium in de Batjan, aanvangstijd 19:30 uur:
12 september 2001: i.v.m. herpositionering deel Grubbehoeve (de KJEB-cluster)
11 september 2001: engelstalige voorlichting i.v.m. sloop Grunder laatste en laatste deel Grubbehoeve en herpositionering deel Grubbehoeve (de KJEB-cluster)
10 september 2001: i.v.m. sloop laatste deel Grubbehoeve
3, 4 en 5 september 2001: i.v.m. sloop Grunder
Zie ook het informatieboekje dat in heel Grunder en in Grubbehoeve in de sloopcluster en de KJEB-cluster is bezorgd.


1 september 2001: peildatum volgens Samenwerkingsovereenkomst KJEB met Nieuw Amsterdam / Patrimonium.


14 juli 2001 11:00 uur - 15:00 uur, maaiveld bij Grubbehoeve en Grunder:
in een door Patrimonium georganiseerde bijeenkomst in een tent, wordt voorlichting gegeven over de gevolgen voor bewoners van Grunder en Grubbehoeve, nu de Stadsdeelraad het groene licht heeft gegeven voor de sloop van Grunder en de vernieuwing en gedeeltelijke sloop van Grubbehoeve. Ook de Vereniging KJEB is aanwezig.
Voor overleg over de vernieuwing van Grubbehoeve tussen Patrimonium en de bewoners van het huurkoopgedeelte (t/m huisnummer 175), richt Patrimonium een "bewonerspanel" op. Op deze bijeenkomst kan men zich opgeven voor dit bewonerspanel.
Het precieze karakter van de bijeenkomst stond beschreven in de uitnodiging die op 12 juli bij de bewoners bezorgd werd: zang en dans door Faja Djang en SEMPE Youngsters, het beantwoorden van persoonlijke vragen van bewoners van Grubbehoeve en Grunder over hun toekomstige woonsituatie.

Over het bewonerspanel kon Bob Soer hetvolgende melden: het gaat om huurders en aspirantkopers. Er is geen selectie, maar de gewenste grootte is 10 tot 20. Er wordt ongeveer maandelijks vergaderd, liefst overdag, in het nederlands.
Het bewonerspanel zou een rechtspersoon met statuten etc. kunnen worden. Er zal vanuit Patrimonium "procesondersteuning" zijn (vergaderruimte, verslaglegging, representatiekosten) en wellicht ook inhoudelijke ondersteuning (inhuren externe deskundigen etc.). Het panel overlegt over de toekomst van het gebouw, maar kan ook betrokken worden bij de plannen voor het maaiveld.

Overig nieuws: in september maakt het panel de keuze tussen de twee of drie overgebleven architecten. Er is nog geen verhuurstop in Grubbehoeve, die komt waarschijnlijk eind 2001.


2 juli 2001 19:30 uur, CBB/Batjan Ganzenhoef 121: Informatieavond over de vernieuwing van metrostation Ganzenhoef. De stations worden ontworpen door architectenbureau Zwarts & Jansma (NB. De afbeeldingen op deze sites geven niet de laatste stand van het ontwerp weer).
De ingang van het metrostation schuift iets op richting de stad. De bouw zal eind 2001 beginnen en zal ca. anderhalf jaar duren, in welke periode het station waarschijnlijk open zal blijven. Gedurende enige tijd zal er een noodtoegang zijn, vanaf het nog niet gebruikte parkeerterrein onder de metrobaan. Op dit terrein zullen ook de bouwketen komen. Deze noodtoegang heeft alleen een gewone trap (geen roltrap) en één lift voor 11 personen.
Het vernieuwde station zal grotendeels overdekt zijn. Er is daardoor minder lawaaioverlast voor de buurt te verwachten, daar is echter geen onderzoek naar gedaan. Er wordt gekeken of dit nog mogelijk is. Op een oplossing voor het stallen van fietsen wordt nog gestudeerd.


Vrijdag 15 juni 2001 om 16:00 uur, Artotheek Zuidoost: opening expositie van plannen van drie kunstenaars (Henri Jacobs [Brussel], Jan van de Pavert [Rotterdam] en Joep van Lieshout [Rotterdam]) en drie architecten (Lucien Kroll [Brussel], Greg Lynn [Los Angeles] en Sauerbruch Hutton [Berlijn]), voor Kleiburg, buurflat van Grubbehoeve. Kleiburg moet een ECO-flat worden met architectonische en publieke uitstraling, spraakmakend en stimulerend.
Einddatum van de expositie: zaterdag 7 juli.
Openingstijden Artoteek Zuidoost: donderdag 12-21 uur; vrijdag 12-17 uur; zaterdag 10-17 uur.
Het ontwerp van Greg Lynn is door Patrimonium uitgekozen om mee verder te gaan.
De hoop was dat er ontwerpers of ideeën bij zouden zijn, die wij graag voor de Grubbehoeve zouden willen hebben.


Dinsdag 12 juni 2001 om 20:00 uur, stadsdeelkantoor Zuidoost: besluit Stadsdeelraad over Plan van Aanpak Grubbehoeve / Grunder. Zie het verslag in het Parool:
Het Parool
Belliot wint prestigeslag

MARCEL VAN ENGELEN

AMSTERDAM - Ze werd na afloop om de hals gevlogen door ambtenaren, partijleden en andere bondgenoten. Stadsdeelvoorzitter Hannah Belliot heeft haar prestigeslag gewonnen: de Bijlmer- en 's Gravendijkdreef gaan naar beneden.

Haar rivalen van de 3 G-buurt zaten vanmorgen al bij hun advocaat voor een tweede strijd, een juridische.

Meteen nadat de vergadering vannacht was afgelopen en een stralende Belliot de uitbundige felicitaties in ontvangst had genomen, sleepten de lokale media haar voor de camera's. Blij? ''Ik ben redelijk tevreden,'' zei ze met een strak gezicht.

Hannah Belliot is dolblij. En niet zozeer omdat die dreven omlaag gaan, maar vooral omdat die na tien stadsdeelvergaderingen van in totaal 53 uur verwerden tot een symbolische scheidslijn tussen zwart (de flats Grunder en Grubbehoeve) en wit (de koopwoningen van Groenhoven, Gouden Leeuw en Geerdinkhof; de 3 G's). En die scheidslijn moest worden opgeheven.

Het gebeurde vannacht, rond de klok van twee - eindelijk. En de stemming in de stadsdeelraad was niet eens spannend. Zeventien voor verlaging (Belliots eigen PvdA, sommige VVD'ers en GroenLinksers, en de wispelturige huisarts Nizaar Makdoembaks), tien tegen, en twee afwezig. Dat binnen zowel collegepartij VVD als GroenLinks openlijk verschillende kampen waren, illustreerde evenwel de sterke verdeeldheid in de deelraad.

Dat is de schuld van de stadsdeelvoorzitter, meenden niet alleen de haast voltallige oppositie, maar ook twee VVD'ers. Belliot heeft partij getrokken (voor de flatbewoners), weigerde te luisteren naar de huiseigenaren aan de andere kant van de dreven en was eigenlijk gewoon 'ongeïnteresseerd'. Een motie van die strekking haalde het net niet.

''Deze verdeeldheid zal bij alle komende vergaderingen over de vernieuwing van de Bijlmermeer weer opduiken, en dat zal het proces niet versnellen,'' waarschuwde Lidy Hinfelaar (GroenLinks).

Belliot hoorde het weer aan en liet overgaan tot stemming, in de comfortabele zekerheid dat met elf partijgenoten achter zich de winst haar nauwelijks kon ontgaan. Mart van de Wiel (Leefbaar Zuidoost): ''Dit is pure machtspolitiek.''

Dat betekende niet dat Belliot niets hoefde in te leveren op de voor Bijlmerbegrippen tamelijk rustige vergadering. De bewoners van de 3 G's kregen deels hun zin: vannacht is alleen besloten over het gebied tot en met de dreven, en niet verder, zoals de bedoeling was. Wat er rond de koopwoningen gaat gebeuren, wordt 'nader uitgewerkt'.

Geen troost voor de voorlieden van de opponerende 3 G's, zittend op een 'oorlogskas' van zestigduizend gulden voor de juridische bezwaarprocedure. Op het talud van de dreef staan alleen al zeshonderd bomen die nu naar de knoppen zijn, telden ze. ''Als de dreef, waar ik pal aan woon, echt naar beneden gaat, ga ik verhuizen,'' zei Pim Lie. ''Dan kan ik toch net zo goed in de Pijp gaan wonen?''

Het projectbureau dat de Bijlmervernieuwing leidt, ziet een juridisch gevecht met vertrouwen tegemoet. ''Het zal geen vertraging van de werkzaamheden opleveren, omdat het is ingecalculeerd,'' aldus directeur Robert Leferink. ''En in eerdere, vergelijkbare zaken heeft de rechter ons altijd gelijk gegeven.''

De 3 G's denken daar anders over en hebben reeds een raadsman in bestuursrecht en één in milieurecht aangezocht voor de komende strijd.

En de zinsnede in de voordracht over het vasthouden in de Bijlmer van 'een eigen zwarte en migrantenmiddenklasse', die de hernieuwde zwartwitdiscussie voedde? De PvdA wilde daar iets wezenlijks aan toevoegen ('gezien de specifieke rol die deze groep kan vervullen bij het doorbreken van etnische en sociale scheidslijnen'), de VVD wilde ervan af ('Wij zijn voor gelijkheid').

De tekst bleef gehandhaafd.© Het Parool, 13-6-2001
Voor Grubbehoeve betekent dit dat de peildatum van Koop Je Eigen Bijlmer en de peildatum uit het Sociaal Statuut voor de Vernieuwing van de Bijlmer meer op 1 september 2001 worden gezet.


Dinsdag 8 mei 2001 om 20:00 uur, Stadsdeelkantoor Zuidoost: vergadering Stadsdeelraad. Het Plan van Aanpak Grubbehoeve / Grunder stond niet op de agenda.


Donderdag 3 mei 2001 om 19:00 uur, Stadsdeelkantoor Zuidoost: vervolg vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening over het PvA Grubbehoeve / Grunder. De negende commissievergadering over dit onderwerp.
Belliot beantwoordde nog een aantal vragen, maar er werd geconstateerd dat nog veel onbeantwoord was gebleven. Verder zouden de notulen niet op tijd zijn voor de raadsverdgadering, deze worden pas op 17 mei 2001 vastgesteld.
Al met al werd besloten de behandeling van het Plan van Aanpak Grubbehoeve / Grunder te laten plaatsvinden in de raadsvergadering van 12 juni 2001. Het PvA dat was meegezonden met de raadsagenda van 8 mei 2001 werd teruggetrokken. Er werd geen derde termijn gehouden.
Waarschijnlijk zal op 12 juni 2001 besloten worden de door de VVD voorgestelde splitsing van het PvA: eerst het deel dat gaat binnen de oude grenzen (dwz. aanpak van Grubbehoeve en Grunder) en naderhand besluiten over de dreefverlaging.


Woensdag 2 mei 2001 om 19:00 uur, Stadsdeelkantoor Zuidoost: vervolg vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening over het PvA Grubbehoeve / Grunder. De achtste commissievergadering over dit onderwerp.
Vervolg commissieleden, antwoorden van portefeuillehouder Hannah Belliot.
Het bleek dat met de stukken van de raadsvergadering van 8 mei al een gewijzigd Plan van Aanpak is meegezonden. Dit bevreemdde de meeste commissieleden zeer. Hinfelaar was van haar ziekte hersteld en weer aanwezig.
Speear (D'66) was kortweg tegen. Wil Tifris (de Groenen) hield een mooi betoog waarin de bewoners van Grubbehoeve en Grunder centraal stonden. Ze trok de opmerkingen dat iedereen kan terugkomen in de nieuwbouw ter plekke zeer in twijfel. Zij had de indruk dat de regie door anderen gevoerd wordt (centrale stad, Patrimonium?). Hinfelaar (Groen Links) voelde zich overhaast. Ze wil dat de Collectieve Ruimten behouden blijven. Over de KJEB merkte ze op dat niet een kleine club bewoners kan bepalen wie er zou mogen kopen. (Maar zo liggen de zaken niet, RS.) Makdoembaks ging mee met de suggestie om het plan te splitsen: wel zo snel mogelijk Grubbehoeve en Grunder aanpakken, maar het besluit over de verlaging van de dreven uitstellen. Dit tot woede van Belliot, die hem in de pauze terecht probeerde te wijzen. (Dit zou niet lukken; Makdoembaks kreeg later zelfs voor het eerst applaus van de gehele publieke tribune).
Twee heren van Omegam en de DWR (Dienst Waterbeheer en Rioleringen) bespraken de gevolgen van het weghalen van een zandlichaam dat al 40 jaar op een opgespoten zandlaag op een klei/veen-pakket ligt. Het sloeg niet echt aan.
De portefeuillehouder Hannah Belliot gaf antwoorden op de gestelde vragen:
- In het PvA dat bij de raadsagenda gevoegd is, staat dat het terug te bouwen percentage sociale woningbouw nu 40 is geworden, "omdat een bewoner daarom vroeg." Het KJEB-initiatief wordt "geformaliseerd", daar komen nog voorstellen voor.
- Of de dreef hoog blijft of verlaagd wordt, maakt in de kosten niet uit, als er tenminste tot aan de dreef gebouwd wordt (zie de situatie bij de Vogeltjeswei). Voor de financiën van het Stadsdeel is een verlaging echter voordeliger.
- In plaats van de Collectieve Ruimten zal er gewerkt worden met "bestelbonnen", waarbij het welzijnswerk uitmaakt wat de behoeften zijn en hoe die ingevuld worden.
Leefbaar Zuidoost was van mening dat hun vragen nog steeds niet beantwoord waren. Afgesproken werd deze vragen in een derde termijn wederom te stellen, waarna er geschorst werd tot 3 mei 2001.


Dinsdag 24 april 2001 om 20:00 uur, Blauwe Zaal, Grubbehoeve: ledenvergadering Koop Je Eigen Bijlmer.
De besluiten van de vergadering van 27 maart 2001 werden bekrachtigd: de statuten worden zodanig gewijzigd dat iedereen die de Bijlmer hoogbouw een warm hart toedraagt en de doelstelling van de vereniging onderschrijft, lid kan worden. Verder werden benoemd in het bestuur: Jolke Meijer (secretaris), Sara Riemens (penningmeester) en Jeroen Beker (lid, met speciale opdracht en bevoegdheid tot het vervangen van de voorzitter).
De situatie rond het PvA wordt doorgenomen: wanneer het straks op 8 mei 2001 wordt aangenomen, zullen de drie G's gaan procederen. De KJEB is onderdeel van dit plan, eventuele opschortende werking zal ook naar de KJEB uitstralen. Om hieruit te komen zullen de drie partijen opnieuw moeten overleggen.
Als het plan op 8 mei 2001 officieel is, worden daarna de wervingsfolders conform het wervingsplan verspreid en kan de KJEB in de zomer van 2001 echt van start gaan.
De begroting van Hein de Haan is nogmaals bekeken door een ander bureau. Het advies was de begroting met 10% te verhogen in verband met mogelijk asbest en de kosten van de erker en de dakkapel.
Patrimonium heeft een aanbieding genaamd Zorgeloos Kopen beoordeeld. Het betreft een verzekering tegen groot onderhoud die hypotheektechnisch gunstig is. Dit zal in een van de werkgroepen moeten worden meegenomen.
Overige te bestuderen stukken zijn o.a. het stappenplan, de Samenwerkingsovereenkomst en de lijst met renovatiepunten.
Zoals het er nu uitziet, zal de peildatum (de datum waarop men stadsvernieuwingsurgent wordt) op 1 juni 2001 kunnen worden vastgesteld. Deze peildatum speelt zowel in het Sociaal Statuut als de Samenwerkingsovereenkomst Herpositionering 90 Woningen Grubbehoeve een rol. In artikel 3.10 van het Sociaal Statuut staat dat Nieuw Amsterdam de huurders met huurschuld vier maanden de tijd moet geven om om de peildatum zelf schuldenvrij te zijn, om ze zodoende volgens artikel 3.9 nog in aanmerking te kunnen laten komen voor een nieuwbouwwoning van Nieuw Amsterdam. Deze tegenspraak moet nog uitgezocht worden.
De contributie wordt verhoogd naar HFL 60,00 per jaar, ingaande op 1 januari 2001. Het contributiejaar valt samen met het kalenderjaar. Sara zal zorgen voor lidmaatschapsbewijzen.
Het is de bedoeling extra publiciteit te geven aan de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst. Jeroen stelt voor dan tegelijk een dag van inschrijving te houden.
Er worden drie werkgroepen gevormd:

  • Verplichte renovatie en verwarmings- en warmwatersysteem:
    George Mulders, Jeroen Beker, Rob Spiekerman en Karin Moor.
  • Intelligent gebouw, GSM-antenne, Internet, satelliet etc.:
    Bas Kleijze (en David van Embden ?)
  • Servicekosten:
    Karin Moor en Bas Kleijze
Publiciteit blijft bij het bestuur, voor de inrichting van het maaiveld wachten we eerst tot er een architect is.
Jeroen Beker noemt twee punten in het concept van de Samenwerkingsovereenkomst die verbeterd moeten worden:
- in de vereniging van eigenaren (VVE) van héél Grubbehoeve wordt de VVE van de KJEB slechts met één afgevaardigde vertegenwoordigd.
- in de intentieverklaring moet het anti-speculatiebeding van het uiteindelijke koopcontract al genoemd worden.
De verplichtingen van de koper zouden ook al genoemd moeten worden in de verkoopfolder.
Het bestuur gaat nu heel snel werken aan de intentieverklaring. Als er daarvan op drie maanden na peildatum (1 september 2001, zoals het er nu naar uitziet), te weinig binnen zijn, zal de vereniging niets meer over de cluster te vertellen hebben.

Maandag 23 april 2001 om 20:00 uur, Stadsdeelkantoor Zuidoost: vervolg vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening over het PvA Grubbehoeve / Grunder. De zevende commissievergadering over dit onderwerp.
De vergadering begon met een herdenking van het op zaterdag 21 april overleden commissielid, Rob Simonis. Hij was binnen de VVD een van de tegenstanders van verlaging van de Bijlmerdreef. Nu ook Hinfelaar van Groenlinks ontbreekt, zal het PvA ongetwijfeld worden aangenomen.
De Bewonerswerkgroep deelde een berekening uit, waaruit blijkt hoe weinig sociale woningbouw er terug zal komen volgens het plan.
De commissieleden brachten verder niet veel nieuwe zaken te berde. Peter Maij (VVD) opperde het splitsen van het PvA in twee delen, zodat de vernieuwing van Grubbehoeve en Grunder zelf geen vertraging zou oplopen. Mart van de Wiel (Leefbaar Zuidoost) vindt het plan nog niet rijp en denkt dat er nog compromissen bereikt kunnen worden.
Niet alle partijen kwamen aan de beurt. Speear (D'66) stelde voor te schorsen tot 2 mei 2001, hetgeen aangenomen werd.


Woensdag 11 april 2001 om 19:00 uur, Stadsdeelkantoor Zuidoost: vervolg vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening over het PvA Grubbehoeve / Grunder. De zesde commissievergadering over dit onderwerp.
Voor de tweede termijn lieten veel insprekers verstek gaan. Ook de publieke tribune was relatief leeg. Veel nieuws viel er ook niet te horen.
Wel werd er op de bekende wijze (een insprekersvariant van het "good cop, bad cop"-rollenspel) door het trio Chitanie / Axwijk / Verzijl een proefballon opgelaten om de KJEB uit handen van de huidige leden te nemen. Er zou geen informatie gegeven zijn, het bestuur zou bij het aanbieden van woningen racistisch handelen etc. Axwijk sprak over "de kampioen van de uitsluiting". Hij wilde niet zeggen wie hij bedoelde, maar iedereen begreep dat hij het over Henno Eggenkamp had. Harry Verzijl geloofde het allemaal.
Besloten werd de commissieleden allemaal in één vergadering aan het woord te laten en dus te schorsen tot 23 april 2001.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de inspraak tot nu toe heeft de Bewonerswerkgroep Grubbehoeve een reactie aan alle (deel)raadsleden gestuurd.


Donderdag 5 april 2001 om 20:00 uur, Stadsdeelkantoor Zuidoost: verder vervolg vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening over het PvA Grubbehoeve / Grunder. De vijfde commissievergadering over dit onderwerp.
De vergadering begon met een verklaring van van Driel over een opmerking van Makdoembaks op 29 maart, door welke hij zich buitengewoon gekwetst voelde. Hij had een deel van zijn familie in de tweede wereldoorlog verloren, waardoor de opmerkingen van Makdoembaks extra schrijnend waren.
De rest van de fracties kwam aan bod. De VVD (sommigen vóór, sommigen tegen het PvA) stond op schrappen van het zinnetje over het behoud van de zwarte middenklasse ("elk lid van de middenklasse moet behouden blijven"). Ook werd gevraagd naar onderzoek m.b.t. de grondwaterspiegel. Res (CDA) meldde dat er een milieu-effect rapportage nodig is.
Mos (Leefbaar Zuidoost) wil dat het KJEB-initiatief vanuit het Stadsdeel gesteund wordt (het SDZO werkt al mee aan het KJEB-initiatief; RS). Dit naar aanleiding van een artikel over soortgelijke projecten in het blad van de SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting). LZO tilt vooral zwaar aan het feit dat de plangrenzen door de ambtenaren in de loop van het proces zijn veranderd, zonder dat de politiek op de hoogte gesteld werd. Wil Tifris (de Groenen) twijfelt sterk aan de terugkeergarantie, benedenmodaal kan volgens haar maar voor een klein deel terugkeren in de nieuwbouw/verbouw in het gebied Grubbehoeve / Grunder.
Na een uur voorbereidingstijd gaf portefeuillehouder Hannah Belliot (deels) antwoord op de gestelde vragen. Over verhoging van de parkeernorm: "In de uitwerking in het SPvE (Stedenbouwkundig Program van Eisen) moet gedacht worden over ondergronds parkeren." Verder: het percentage sociale woningbouw zou toch wel op 40% uit kunnen komen, de terugbouwnorm zou wellicht lager dan 110% kunnen zijn. Voor het Bijlmermuseum zal een gezamenlijk plan komen (dit zit nu in twee projectgroepen).
Vervolg, met de tweede termijn, op 11 april 2001.


Donderdag 29 maart 2001 om 20:00 uur, Stadsdeelkantoor Zuidoost: vervolg vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening over het PvA Grubbehoeve / Grunder. De vierde commissievergadering over dit onderwerp
De rest van de insprekers in eerste termijn kon worden afgehandeld. Als laatste inspreker stond (toevallig?) Harrald Axwijk, die zeer nadrukkelijk zei niet in te spreken in zijn functie bij Stida, maar als bewoner van Gouden Leeuw. Hij vergeleek het plan Wibaut met de voormalige Berlijnse Muur.
Direct voor hem hand zijn "sergeant" Wladimir Chitanie al ingesproken; hij eiste "namens 500 geregistreerde leden van de RBVVG" de sloop van Grunder en van Grubbehoeve. Dit in tegenstelling tot de ook door hem ondertekende petitie, die pleit voor het behoud van het grootste deel van Grubbehoeve.
Er kwam nog één commissielid aan het woord: Harry Verzijl van de PvdA (de PvdA is helemaal vóór het PvA). Hij maakte de voorzetten van de laatste twee insprekers af. Verder wil hij een hogere parkeernorm, o.a. voor de dansschool Hans en Marianne van der Hilst. Vervolg op 5 april 2001.


Dinsdag 27 maart 2001 om 20:00 uur, Blauwe Zaal: algemene ledenvergadering Vereniging Koop Je Eigen Bijlmer.
Agendapunten:
- aanpassing statuten op lidmaatschapscriteria
- toetreding Jeroen Beker en Jolke Meijer tot het bestuur.
Stand van zaken:
- de architectenselectie is wegens de slechte voortgang van de behandeling van het PvA in de stadsdeelraad uitgesteld tot mei 2001. Er zijn er nu nog vijf over: Dautzenberg/de Jong, van Polderen, Claus&Brandjes, CASA, de 5 Heeren. Patrimonium en het Stadsdeel hebben een voorkeur voor Hein de Haan. Sommige architecten vonden het niet zuiver dat de architect die het vooronderzoek gedaan heeft, ook meedingt naar de uiteindelijke opdracht en hebben op grond daarvan van sollicitatie afgezien.
- Patrimonium moet zich nog uitspreken over een conceptvoorrangsregeling die Henno had opgesteld.
- het aantal geïnteresseerden is momenteel 93
- Patrimonium onderzoekt de mogelijkheid voor kortlopende huurcontracten
- niet alles wat Hein de Haan in zijn rapport had gezet blijkt zomaar mogelijk te zijn. Het is niet duidelijk of de erkers in alle vormen toegestaan zijn; de mogelijkheid van een vluchtweg speelt bijvoorbeeld een rol.
- Håkon Holgersen heeft zich als bestuurslid teruggetrokken. Waarschijnlijk zal Mia Prins dit ook doen.
- Over het lot van de Collectieve Ruimten is nog geen duidelijkheid. Ze vallen buiten de Samenwerkingsovereenkomst, die alleen maar van 90 woningen (plus trappenhuis etc.) spreekt. De Collectieve Ruimten liggen wel onder de cluster, maar zijn ook "van" en in ieder geval voor de bewoners van het huurkoopgedeelte.

Er was geen quorum om de statutenwijziging formeel goed te keuren, daarom werd conform de statuten een tweede vergadering uitgeschreven: 24 april 2001. Op deze vergadering kan de statutenwijziging ook zonder het quorum aangenomen worden.


Dinsdag 20 maart 2001 om 20:00 uur, Stadsdeelkantoor Zuidoost: nieuwe vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening over het PvA Grubbehoeve / Grunder. In feite de derde vergadering over dit onderwerp.
Het was zeer druk; naar verluidt zouden er 52 insprekers zijn. In de kantine stond een groot scherm opgesteld om daar de vergadering te kunnen volgen.
Het tempo lag laag, o.a. door de vragen van commissielid Makdoembaks, die nu wel aanwezig was, i.t.t. de eerste twee vergaderingen.
Er waren wel bewoners die pleitten tegen de sloop van Grubbehoeve, er waren geen bewoners die tegen de sloop van Grunder waren. Vele bewoners van de drie G's (Gouden Leeuw / Groenhoven en Geerdinkhof) waren tegen de verlaging van de Bijlmerdreef en bijbouwen tussen de Bijlmerdreef en de drie G's. In feite verrichtte men zich al het voorwerk voor de procedures die aangekondigd waren ("De oorlogskassen zijn gevuld," zei Hans van Riet), al was ook hier een "dissident" in de persoon van Niek Bolte.
Felle uitingen van haat waren te horen vanaf de publieke tribune toen Henno Eggenkamp namens Koop Je Eigen Bijlmer insprak. Prem Radhakishun ging zo tekeer dat de vergadering tijdelijk stilgelegd werd, hoewel het het beleid is, niet te reageren op de publieke tribune.
Aan het einde van de avond was net de helft van de insprekers (in eerste termijn) aan bod geweest. Vervolg op 29 maart 2001.


27 februari 2001: Het haalbaarheidsonderzoek van Hein de Haan (CASA architecten) is in digitale vorm beschikbaar.


Op 22 februari 2001 verscheen er in het Parool een artikel over Koop Je Eigen Bijlmer met een aardige samenvatting van de stand van zaken.


Op maandag 12 februari 2001 werd om 20:00 in de Blauwe zaal het Haalbaarheidsonderzoek Koop Je Eigen Bijlmer van Hein de Haan gepresenteerd. Het bestaat uit twee delen, Tekst en Begroting en Tekeningen, die binnenkort weer in voorraad zullen zijn.
Tevoren werd meegedeeld dat de vertraging in de besluitvorming over het Plan van Aanpak Grubbehoeve / Grunder deels doorwerkt in de planning voor de KJEB-cluster, opsplitsing is bijvoorbeeld nog niet mogelijk. Anderzijds gaat men zoveel mogelijk door, interne verbouwingen bijvoorbeeld kunnen ook zonder goedkeuring van het PvA gebeuren.
Huurders van de KJEB-cluster die hun woning willen kopen, zullen die toch tijdelijk moeten verlaten in verband met de verbouwing.
De 90 (toekomstige) eigenaren zullen straks moeten beslissen wat van de plannen van Hein overgenomen moet worden. Voorlopig neemt de KJEB de beslissingen. Binnenkort zullen vragenlijsten verstuurd worden aan de gegadigden.


Op donderdag 8 februari 2001 om 19:00 uur was het vervolg van de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening over het PvA Grubbehoeve / Grunder. Bij deze sessie waren twee cameraploegen aanwezig.
Uit de betogen van de commissieleden viel af te leiden dat er voor het Plan van Aanpak geen meerderheid te vinden was. De PvdA was wel voor en vond dat de overige partijen, op grond van stemgedrag in het verleden, ook voor moesten zijn.
Er hadden zich geen nieuwe of vervangende insprekers mogen melden, maar wel werd er toegestaan dat er een petitie werd aangeboden en voorgelezen. De aanbiedster werd ondersteund door een aantal demonstranten met borden. De constatering van de SP, dat deze demonstranten (deels ook van andere flats dan Grubbehoeve of Grunder) allemaal HFL 25 "onkostenvergoeding" hadden gekregen, alsmede de waarneming van bewoners dat sloopvoorstanders dikwijls alleen maar uit zijn op het ontvangen van de verhuispremie van HFL 8000, werd door portefeuillehouder Hannah Belliot, tevens stadsdeelvoorzitter, als onwaar, schandalig en beschuldigend van corruptie bestempeld. De voorzitter voelde zich genoodzaakt uit te leggen met op grond van welk artikel in het reglement deze petitie wèl aangeboden kon worden.
Om 23:00 uur werd besloten een nieuwe commissievergadering te houden op 20 maart 2001, om 19:00 uur. Dan zou er ook een pre-advies komen van het Dagelijks Bestuur over het door Leefbaar Zuidoost overgenomen alternatieve plan van de bewoners van Geerdinkhof, Gouden Leeuw en Groenhoven (de drie G's) "Van Bijlmer Stadstraat naar Bijlmer Stadswand" (kortweg het plan Wibaut) en de aangeboden petitie. Dan begint ook de inspraak bij de commissie weer van voren af aan.
(Patrimonium heeft uitgezocht dat de demonstranten op kosten van Stida naar het stadsdeelkantoor vervoerd zijn. Zie verder ook de open brief van Karin Moor aan Hannah Belliot.)


Op donderdag 18 januari 2001 om 20:00 uur vergaderde de commissie Ruimtelijke Ordening van het Stadsdeel over het Plan van Aanpak Grubbehoeve / Grunder.
Er waren 22 insprekers en 150 belangstellenden.
De GGG (Gouden Leeuw, Groenhoven, Geerdinkhof) kondigden aan dat 'de oorlogskassen gevuld waren'. Alle mogelijke middelen om de plannen, met name het verlagen van de dreven en het bebouwen van de daardoor ontgroende en vervallen taluds, te verhinderen en te vertragen. Namens de Bewonerswerkgroep Grubbehoeve sprak David van Embden in.
Nadat alle insprekers hun eerste termijn hadden gehad, was het 23:00 uur en werd besloten de vergadering voort te zetten op donderdag 8 februari 2001 om 19:00 uur. Het PvA zou dus niet in de vergadering van de deelraad van 30 januari op de agenda staan.


 
oudere berichten
 


 Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site