Vereniging KOOP JE EIGEN BIJLMER
Postbus 22057, 1100 CB  Amsterdam Zuidoost
email: kjeb@grubbehoeve.net
tel.: 699 4203  of  368 0170
giro: 828 0008KvK Amsterdam: 3410 9842
Pjotr Müller, zonder titel

KOOP JE EIGEN GRUBBEHOEVE - de enquête

Nu bekend is dat de Grubbehoeve in ieder geval grotendeels blijft staan en verkocht wordt, is de vereniging de wensen aan het inventariseren van de huidige bewoners. In de eerste ronde wordt het simpel gehouden: men kan aangeven dat men wil blijven, als huurder of als koper, dan wel dat men wil vertrekken.
De werkelijkheid is uiteraard ingewikkelder. In sommige gezinnen wil men meer woningen kopen, of willen de kinderen voor de ouders kopen. Anderen willen alleen maar blijven als het in de eigen woning kan. Verder zijn er nog de gegadigden van buiten de flat.
Met dit alles is in de onderstaande tabel geen rekening gehouden.
Weergegeven wordt de stand van zaken per 2 oktober 2000 (*):

Grubbehoeve totaallaatste 60 woningen
Wens per woning               aantal  percentage    aantal  percentage
Wil kopen 30   23 7   24
Wil blijven huren 71   54 10   34
Wil vertrekken 25   19 11   38
Leegstand 6   4 1    4
subtotaal 132  100 29 100
Nog te bevragen 184   30 
Niet in gebruik als woning 4   1 
Collectieve ruimte 5   0 
TOTAAL 325    

Het Projectbureau Ganzenhoef beveelt aan de zestig woningen in het laatste stuk te slopen, enerzijds omdat het merendeel van de bewoners daar zou willen vertrekken, anderzijds uit niet nader gespecificeerde "stedenbouwkundige argumenten".
Interessant is echter te zien dat ook in het laatste stuk een meerderheid van de bewoners wil blijven, hetzij als huurder, hetzij als koper. De constatering van het Projectbureau Ganzenhoef dat in het laatste stuk de vertrekwens groter is dan in de rest van Grubbehoeve is dus juist, de stelling dat de meerderheid van de bewoners daar wil vertrekken is niet juist.

Huidige stand van zaken

(*) De enquête is gestopt per 2 oktober 2000. De Bewonerswerkgroep Grubbehoeve heeft het initiatief overgenomen en uitgebreid. De resultaten van deze enquête zullen hier vermeld worden.

 


 
Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site