G R U B B E H O E V E
augustus 1998 n i e u w s v e l nummer 10
Bewonerswerkgroep Grubbehoeve contactadres Jolke Meijer, Grubbehoeve 247, tel. 6003789 http://www.bylmer.demon.nl/grubhoev/

Huurverhoging.....? Maak bezwaar!
Velen zien de flats Kikkenstein en Gooioord als een soort oases in de Bijlmer waar alles in orde en mooi en schoon is. Er zijn zelfs mensen die voor hun plezier op zondagmiddag in de binnenstraat van Gooioord gaan wandelen.
Je zou denken dat er in zulke flats haast niet geklaagd wordt. Niets is minder waar! Het aantal bezwaarschriften bij de Huurcommissie tegen de jaarlijkse huurverhoging is in deze flats veel groter dan dat in de Grubbehoeve. Ja zelfs, het is juist dit hoge aantal waarmee de bewoners Nieuw Amsterdam scherp houden. Het continu indienen van klachten, met als jaarlijks hoogtepunt de golf bezwaren tegen de huurverhoging, levert wel degelijk wat op! Een medewerker van Nieuw Amsterdam vertrouwde ons toe dat als een woningbouwvereniging in een buurt als Zuid op dezelfde manier zou opereren als Nieuw Amsterdam dat in de Bijlmer doet, het dan snel met deze woningbouwvereniging gedaan zou zijn door alle juridische procedures die ongetwijfeld zouden volgen.

Procedure
Vraag bij de Huurcommissie van het ressort Amsterdam het bezwaarschriftformulier 2.2105.2500.0 aan. George Mulders heeft er ook nog een aantal. Vul dit in, maak een kopie voor uzelf en bezorg dit bij Nieuw Amsterdam. Het moet bij N.A. vóór 12 augustus binnen zijn. Het is mogelijk dat na enige tijd N.A. de huur (tijdelijk) verlaagt. Houd er rekening mee dat het verschil toch nog betaald moet worden als de uitspraak van de Huurcommissie in het voordeel van N.A. is.
De Huurcommissie komt eventueel bij u kijken (dit wordt schriftelijk aangekondigd). Verzamel voor dit onderzoek zoveel mogelijk bewijsmateriaal (aantekeningen van wanneer waarover geklaagd, schilder vochtplekken nog even niet weg, etc.). Na enige tijd volgt de zitting, waar u uw bezwaren tevoren schriftelijk en ter plekke ook nog mondeling kan toelichten.
Uiteindelijk volgt de uitspraak die aangetekend wordt toegestuurd.(vervolg van kolom 1)

Klachtenpunten
De aanzegging van de huurverhoging had u vóór 1 juni moeten hebben, anders is dit op zich al een klacht waard.
Er zijn verder genoeg oorzaken waardoor u niet het woongenot heeft waarvoor u betaalt:
- onveilige toestanden als open electraleidingen, water uit de stopcontacten, lekkende gasleidingen, vallende flatonderdelen, liftdeur open zonder lift, etc.
- bouwkundige zaken als lekkages, schimmelvorming, vochtplekken, tochtkieren, slechte halofoons, etc.
- achterstallig onderhoud als niet werkende liften (de oneven lift B heeft bijna een half jaar stilgestaan), bladderende verf, niet sluitende deuren, kapotte brievenbussen, enz., enz.
- overlast van (geluid van) buren, bouwwerkzaamheden, vliegverkeer, stof, junks, brommers, stank, ongedierte, overvallers, dealers, vuil, pis, vernielingen, onderhuurders, etc.
- fout beleid van N.A. als het niet geven van een boxsleutel, het niet optreden tegen doorverhuurders.
Dit hoeft niet persé thuis op te treden, maar kan ook in de box, de algemene ruimten of een van de collectieve ruimten zijn.
Dit alles zo specifiek mogelijk, met plaats, datum en tijd.
Uiteraard moet u alleen over iets klagen als u dat werkelijk overkomen is.

Adressen
Huurcommissie ressort Amsterdam:
Havengebouw, de Ruyterkade 7
Postbus 19412 1000 GK Amsterdam
tel. 6235156

George Mulders:
Grubbehoeve 149
tel. 4613000

Woonbond:
Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV Amsterdam
tel. 5517700

Huurderslijn:
tel. 5517755Planten-Sas

Saskia Theunis (tel. 4613000) is bezig met een plan om de blinde en nu afgesloten balkons bij de liften B en C op te vrolijken met plantenbakken (zie ook nieuwsvel nummer 5 van mei 1997).
Daar kan ze best wat (deskundige) hulp gebruiken. Bel haar eens!175 A

De basis van de flatwachten, door iedereen gewoon altijd het flatwachtenhok genoemd, is leeggekomen. Nieuw Amsterdam heeft deze ruimte niet de oude bestemming van binnentrap gegeven (daar was nog maar één Werkgroeplid voor), maar verhuurd als atelier aan een Bijlmer kunstenaar.Exit autobox

Jarenlang heeft de Bewonerswerkgroep een autobox ter beschikking gesteld aan mensen die gemotoriseerd bezoek kregen. De laatste jaren werd hier echter steeds minder gebruik van gemaakt en er is besloten de subsidie die de Werkgroep van Nieuw Amsterdam jaarlijks krijgt aan iets anders te besteden. De gedachten gaan naar het aanmelden van de Bewonerswerkgroep bij de Woonbond.


het jaarlijkse

B LIJ

met de Bijlmer festival

is dit jaar

op 5 en 6 september.

Lees de aankondigingen.left
home
right