G R U B B E H O E V E
juni 1998 n i e u w s v e l nummer 9
Bewonerswerkgroep Grubbehoeve contactadres Jolke Meijer, Grubbehoeve 247, tel. 6003789 http://www.bylmer.demon.nl/grubhoev/

Dagjunks door Stida naar Kleiburg verjaagd
Sinds de introductie door Nieuw Amsterdam van de lifttoezichthouders van de Stichting Interculturele Dienstverlening (kortweg Stida genoemd) per 1 april 1998, is er overdag haast geen junk meer te zien in de binnenstraat. Naar verluidt zijn ze nu te vinden in Kleiburg. Als Stida en de flatwachten hun hielen gelicht hebben, zijn de junks echter weer volop aanwezig.
Overigens betreft het hier nog een proef, waarover door Nieuw Amsterdam en de bewoners aan het eind van het jaar nog een beslissing genomen zal worden.

En de flatwachten?
De flatwachten gaan pas weg als een enquête aangeeft dat een meerderheid van de bewoners dat wil. De Bewonerswerkgroep neemt vooralsnog geen stappen om zo'n enquête te organiseren. Dat wil niet zeggen dat we tevreden zijn over de flatwacht. We vinden dat Nieuw Amsterdam hierin lang niet levert wat ooit aangeboden is voor het bedrag van ƒ 15,00 per maand; dit nog afgezien van het feit dat we het met dit aanbod niet eens zijn. Of Stida dit allemaal wel zou kunnen leveren is nog maar zeer de vraag.
Ondertussen is N. A. met het Stadsdeel en de Dienst Stadstoezicht bezig het produkt "flatwacht" uit te kleden tot een paar uurtjes puur oppaswerk per dag. De Bewonersraad heeft al aangegeven het daar in ieder geval niet mee eens te zijn.Gehoord

Linkermuur: Zeg, buurman!
Rechtermuur: Ja, overbuurman?
Linkermuur: Wat vindt je van onze tussenbuurman?
Rechtermuur: Je bedoelt die man die tussen ons in woont, die tegenwoordig zo bleek ziet?
Linkermuur: Ja, dat vind ik ook! Het lijkt wel of hij aan slaapgebrek lijdt!
Rechtermuur: Dan zal hij binnenkort wel verhuizen!
Linkermuur: Net als al zijn voorgangers!
Rechtermuur: Het zal wel. Vet muziekje heb je opstaan, overigens.Buurtoverleg

Bewonersraad Bijlmermeer
In nieuwsvel 8 werd een oproep geplaatst voor een vrijwilliger ter vertegenwoordiging van Grubbehoeve in de Bewonersraad Bijlmermeer, het orgaan dat namens alle huurders van Nieuw Amsterdam in de Bijlmer overlegt met de directie van Nieuw Amsterdam. Het gaat dan over zaken als de jaarlijkse huurverhoging etc.
Hiervoor heeft Margot Alvarez zich aangemeld. Tweede vertegenwoordiger is Rob Spiekerman.

Ganzenhoefoverleg
In dit overleg wordt door de flats rondom Ganzenhoef met de politie in overige instanties overlegd, met name over junkaangelegenheden.
George Mulders en Rob Spiekerman bezoeken dit overleg.

Buurtbeheeroverleg
Dit is de opvolger van het Leefbaarheidsoverleg. In dit orgaan zijn o.a. de bewoners, de diensten van het stadsdeel en Nieuw Amsterdam vertegenwoordigd. Dit overleg wordt overdag gehouden, in tegenstelling tot de twee andere overleggen die 's avonds plaatsvinden.
Grubbehoeve is destijds uit het Leefbaarheidsoverleg weggelopen omdat er met de (deel)gemeentelijke diensten geen afspraken vielen te maken. Dat zou in het Buurtheheeroverleg beter moeten zijn. Wie zich aangesproken voelt namens de Grubbehoeve in dit overleg deel te nemen, wordt verzocht contact op te nemen met Jolke Meijer.

Bewonerswerkgroep
Naast de hiervoor genoemden hebben hierin zitting Jolke Meijer en Annemarie van Roosmalen. Henno Eggenkamp is vaste adviseur. Dit klinkt allemaal veel zwaarder dan het is: iedereen is welkom op de vergaderingen (elke 1e woensdag van de maand, 20:00 uur, Blauwe Zaal).Schuldhulp

Geselecteerde bewoners hebben onlangs een briefje gehad, kennelijk van Stida afkomstig, met het aanbod te bemiddelen bij het saneren van schulden. Daarbij werd soms (er zijn verschillende versies in omloop) gesuggereerd dat Crediam hierbij met Stida zou samenwerken. Crediam zegt echter niets met Stida te maken te hebben, ja niets te maken te willen hebben. Ongeregistreerde clubs stichten vaak veel onheil: in vertrouwen in beheer gegeven gelden verdwijnen, de ellende verdubbelend.
Door schuldsanering te combineren met werk en de garantie dat niemand buiten Stida om uit zijn huis gezet wordt, onstaat een netwerk van mensen die met handen en voeten aan de club gebonden zijn. Je krijgt op deze manier een moderne vorm van slavernij.
Ga bij schuldproblemen naar een gerenommeerde instantie als de Sociale Dienst, Crediam of de Bijlmer Duif. Overigens geeft Nieuw Amsterdam aan niemand inlichtingen over schuldposities van huurders.Teruggave rioolrecht

Onlangs heeft de Dienst Gemeentebelastingen Amsterdam (GBA) het in 1997 door alleenstaanden teveel betaalde rioolrecht teruggegeven. Heeft u niets gehad, terwijl u er wel recht op heeft? Neem dan contact op met de GBA (tel. 6513760).Huurderslijn

De Huurderslijn van de Woonbond geeft aan persoonlijke leden advies en antwoord op vragen over huren, op maandag t/m donderdag van 10:00 tot 13:00 uur, op dinsdag ook van 18:30 tot 20:00 uur. Een persoonlijk lidmaatschap van de Woonbond kost ƒ 37,50 per jaarleft
home
right