G R U B B E H O E V E
februari 1998 n i e u w s v e l nummer 8
Bewonerswerkgroep Grubbehoeve contactadres Jolke Meijer, Grubbehoeve 247, tel. 6003789 http://www.bylmer.demon.nl/grubhoev/

Jeu de boules baan bij Grubbehoeve gereed
Op initiatief van een aantal Grubbehoevenaren, na lang zeuren bij het Leefbaarheidsoverleg en vooral na lang wachten gebeurde het dan toch opeens. Er verschenen graafmachines en er werd een grote kuil gemaakt, midden in het speelveld aan de zuidkant van het tweede stuk, waarop ook 's zomers het Blij met de Bijlmer festival plaatsvindt. Allerlei grondsoorten werden gestort, want dat moet voor een officiële jeu de boules baan. En passant werd ook een nieuwe pingpongtafel op een z.g. leuke plek neergezet.
Dit alles geheel zonder overleg met de bewoners. Weliswaar niet zonder nadenken, want een maaimachine kan er nu aan alle kanten breeduit om de jeu de boules baan heen en dat is ook belangrijk, toch? Ook om zo'n officiële bak was nooit gevraagd, men wilde gewoon een stukje zand om ballen te kunnen gooien. Dit was zwaar overdone.
We zullen er wel mee moeten leren leven. En dat zal ook best lukken. Vandaar dat als bijlage de spelregels (de officiële internationale dan ook maar meteen) als bijlage met deze editie van het Grubbehoeve Nieuwsvel meekomen.


Exit flatwacht?

In Groeneveen heeft de bewonerscommissie aan Nieuw Amsterdam gevraagd welke stappen er ondernomen moeten worden om van de flatwachten af te komen.
Verrassend bereidwillig gaf Nieuw Amsterdam het antwoord en deelde dat ook spontaan aan de Bewonerswerkgroep mee: bij een enquête onder alle huurders moet 66% van de respondenten voor het afschaffen van de flatwachten zijn. Die uitslag moet dan liefst voor 1 mei bekend zijn, dan kan het meteen meegenomen worden in de servicekosten. Deze zouden dan verlaagd kunnen worden, tenzij besloten wordt het geld dat we nu betalen aan andere veiligheidsmaatregelen uit te geven. N.A. wil hier, net als in Grunder, de Stida met de liftassistenten introduceren.2000

Dit is niet een te begeren bedrag maar een te vrezen jaartal. Bij de millenniumovergang zal allerhande software niet bestand blijken te zijn geweest tegen een jaartal dat eindigt op drie nullen. Alles waar maar een beetje elektronica in zit is verdacht.
Het gaat dus niet alleen om de huuradministratie van Nieuw Amsterdam, maar ook om hun PC-netwerk, hun faxen, telefooncentrale etc. etc. Maar ook de flats lopen een risico. Doen de liften het dan nog, stopt de verwarming er niet acuut mee, gaat niet letterlijk het licht in de Bijlmer uit? De Bewonersraad Bijlmermeer heeft Nieuw Amsterdam gevraagd om de garantie te geven dat alles blijft werken zoals het behoort, en om deze garantie ook te onderbouwen.Verbeteringen

Er zijn ons diverse verbeteringen aan de flat toegezegd, maar met sommige zaken wil het niet echt vlotten. Waar blijven de anti-diefstalmaatregelen voor de brievenbussen, het extra vuilhok op de plaats waar nu de huismeester zit, de trap in het midden van de binnenstraat? De werkgroep zal het aan de orde stellen in het volgende overleg met Nieuw Amsterdam (11 maart 20:00 uur in de Blauwe Zaal).Klussen

Op zaterdagmiddag is het in vrijwilligerscafé de Nachtegaal altijd klussenmiddag. Een van de dingen die dan onder handen genomen wordt, is het maaiveld. Dit onder het motto "als je het zelf niet doet, gebeurt het niet".
Iedereen is welkom, ook wie in de bar niets te zoeken denkt te hebben. Laat zien dat je om je eigen omgeving geeft. Laat je niet kisten door de slechte service van de reinigingsdienst. Kop op, je schouders eronder, de beuk erin.Should this be published in english?

Some people say this newsletter should be translated in English. If you are one of them, please contact Jolke Meijer. He will also answer calls in German, French and Spanish.Bewonersraad Bijlmermeer

Sinds Nieuw Amsterdam een stichting is en dus geen leden meer heeft, is er nog slechts een kanaal voor bewonersinvloed op het beleid van de woningbouwvereniging. Dat loopt via de bewonerscommissies (de Bewonerswerkgroep is erkend als bewonerscommissie), die alle een vertegenwoordiger hebben in de Bewonersraad, die met Nieuw Amsterdam praat.
De Werkgroep zoekt nog naar iemand die de reservevertegenwoordiging op zich wil nemen. Belangstellenden worden gevraagd contact op te nemen met Jolke.Flatagent op bezoek

Op de laatste vergadering van de Werkgroep was Ad Broeders van het wijkteam Ganzenhoef te gast. Binnenkort zal hij volledig vrijgemaakt zijn voor buurttaken, zoals bijvoorbeeld het spreekuur waarover Nieuw Amsterdam al berichtte.
Over de flatwachten is hij niet onverdeeld negatief. Ze houden toch de junks op een afstand, getuige het feit dat zodra de flatdienst er op zit, de junks in groten getale toestromen.
Ad is te bereiken op telefoon 5593770, fax 5593757.left
home
home