G R U B B E H O E V E
mei 1997 n i e u w s v e l nummer 5, pagina 1

Grubbehoeve schoon de zomer in (en uit)
Dit is het devies van een door woningbouwvereniging Nieuw Amsterdam gecoördineerde actie om de flat en de omgeving eens goed van vuil te ontdoen en ook daarna extra aandacht aan vervuiling en vervuilers te blijven schenken.

Nieuw Amsterdam wil de achteruitgang een halt toeroepen, maar heeft daarbij wel de medewerking van de bewoners nodig. U ontvangt hierover binnenkort bericht.
De actievergadering vond plaats op 13 mei, waarbij ook de Werkgroep, Ancora en de flatwachten aanwezig waren. Ook de milieudienst zal worden ingeschakeld.


Henny Hop half hersteld

Sinds een week is huismeester Henny Hop weer aan het werk, maar alleen op de ochtenden. De furore makende tijdelijke huismeester Paul du Crocq is er 's middags.


Teruggave heffingen '96

Onlangs is de restitutie voor alleenwonenden 1996 door de gemeente overgemaakt. Het betreft drie heffingen, waarvoor alleenwonenden een deel van het in 1996 betaalde terugkrijgen: afvalstoffen, rioolzuivering en watergeld.
Heeft u dit niet gehad en woonde u vorig jaar wel alleen, dan bestaat de kans dat iemand zich illegaal op uw adres heeft ingeschreven. Dit kunt u nagaan bij het Register Amsterdam (voorheen Bevolkingsregister geheten).


Diefstal uit brievenbus

Een van de "nieuwigheden" van de locale crimineeltjes van de laatste tijd is het stelen van post uit de brievenbussen. Haal dus uw post zo snel mogelijk uit de brievenbus.
Op verzoek van de Werkgroep onderzoekt N.A. of de brievenbussen hengelbestendiger gemaakt kunnen worden.


Symposium warmte-systemen

Op 25 april heeft de Werkgroep meegedaan aan het symposium Warmtesystemen Zuidoost.

(wordt vervolgd op pagina 2)


Overleg met N.A.

Op 22 april en op 13 mei heeft de Werkgroep met Nieuw Amsterdam overleg gepleegd over de servicekosten. Het ging om de afrekening over 1996 en over het nieuwe (meestal hogere) voorschot voor de periode 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998. Dit staat dan nog los van de verhoging van de kale huur per 1 juli 1997.
De grootste post van de servicekosten is altijd de post stookkosten. Hier-

(wordt vervolgd op pagina 2)


Fleur op, dat balkon!

Er zijn heel wat "blinde balkons" in de flat: balkons naast lift B en C waar eigenlijk niemand op kan. Daar zouden best hele mooie bloemenbakken gemaakt kunnen worden. In Kikkenstein geeft Nieuw Amsterdam subsidie voor de plantenbakken in de binnenstraat. Dat zou hier ook kunnen. Wie neemt er eens een initiatief?


Grubbenet

Er lopen allerlei ongebruikte leidingen in de flat: het oude centraal antennesysteem (CAS), de oude telefoonleidingen, het oude halofoonsysteem. Daar moet toch iets moois mee te doen zijn. Waarom niet het CAS gebruiken om een Grubbewijd net aan te leggen? Bijvoorbeeld voor thuiswerkers.
Grubbehoeve leent zich uitstekend voor thuiswerken: degelijke en ruime flats in een parkachtige omgeving met openbaar vervoer vlakbij. Alleen een kabelgoot door het hele huis ontbreekt.
Daar moeten we toch aan, want binnenkort kan je over de kabel (beeld)telefoneren, internetten en wat al niet meer. En dan moet in elke kamer wel een kabelaansluiting aanwezig zijn. Ook een aansluiting op je eigen computernetwerk mag niet ontbreken; dit netwerk is dan uiteraard verbonden met het Grubbenet.


Bejaardenflat

De nabijheid van het openbaar vervoer maakt (het eerste stuk van) de flat ook heel geschikt voor minder validen en bejaarden. Maar dan wel actievelingen, geen bejaarden die weggestopt willen zitten in de Garstkamp. Toch moeten er dan wel wat voorzieningen komen: drempelvrije deuren die niet zwaar opengaan bijvoorbeeld.


het jaarlijkse

B LIJ

met de Bijlmer festival

is dit jaar

op 6, 7 en 8 juni.

Lees de aankondigingen.


mei 1997 n i e u w s v e l nummer 5, pagina 2

(vervolg Warmtesystemen, pagina 1)

Van alle flats waren vertegenwoordigers uitgenodigd, maar niet alle flats waren ook aanwezig. Kikkenstein daarentegen was er met zes man. Verder waren er vertegenwoordigers van Nieuw Amsterdam, de Stadsdeelraad en Energie Noordwest (voorheen Gemeentelijk Energie Bedrijf).

Energie Noordwest (ENW)
Er werd niet altijd veel nieuws verteld, maar het overzicht door ENW (ENW levert trouwens niet alleen gas, warmte en elektra, maar ook koude) van de huidige energiezuinige verwarmings- en electriciteitssystemen (stadsverwarming, warmte-krachtkoppeling, warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, warmteopslag, koudeopslag, lage-temperatuur (vloer)verwarming) was verhelderend. Leuk voor het toekomstige eco-gedeelte van Kleiburg.
Als ENW het incassogebeuren van N.A. overgedragen krijgt, hetgeen is wat N.A. wil, wil ENW slechts één afleespunt in de woning (liefst erbuiten natuurlijk). Dit sluit dan direct een systeem met verbruiksmeters op de radiatoren uit, wat weer een schop tegen het zere been van de verbruiksmeterindustrie is.

Geen N.A.- incassomeelifter
De plannen van Nieuw Amsterdam zijn van direct belang voor ons, hoewel ze niet op zeer korte termijn spelen.
N.A. wil af van het bij de huur innen van geld voor derden (GWL en ENW). Waar de ENW allerlei incassomeelifters heeft (kabel-TV, rioolrecht, reinigingsrecht), wil N.A. de servicekosten uitkleden tot op het bot. (Je vraagt je af waarom N.A. het innen van de huur ook niet bij ENW onderbrengt.)
Verder houdt N.A. zich bij vernieuwingen altijd op minimale wijze aan de bouwverordeningen: zes liter warm water per minuut van de laagst toegestane temperatuur krijgt Groeneveen. Deze comfortverslechtering wordt ook nog als verbetering gepresenteerd, zodat er nog een huurverhoging aan vast zit ook.

Documentatie
De op deze dag uitgereikte informatiemappen zijn in te zien bij de Werkgroep.


(vervolg Servicekosten, pagina 1)

onder vallen ook de kosten om het water uit de warmwaterkraan ook warm te krijgen. Er is ook nog een post 'warmwater', maar die bestaat uit meerkosten vanwege een onrechtvaardige manier van doorberekenen door de Gemeentewaterleidingen van het water voor complexen als het onze.

319, 320, 321
Een van de verdeelsleutels voor de servicekosten is het aantal woningen. Volgens de Werkgroep moeten de servicekosten over 321 woningen uitgesmeerd worden (d.w.z. verwarming huismeester- en flatwachtenruimte voor rekening N.A.). N.A. hanteert in de begroting 320 woningen en in de afrekening 319.
Als de Werkgroep gelijk krijgt, heeft dit ook gevolgen voor andere afrekeningen dan die van 1996. Verder werkt dit ook door in de andere verdeelsleutels (waarde woninggrootte en aantal watereenheden).

Gigajoules
Grubbehoeve is aangesloten op de stadsverwarming: water van 100 - 120 wordt van de centrale Diemen naar de flat gepompt. De warmte van dit water wordt via een warmtewisselaar afgestaan aan het water in ons eigen verwarmingssysteem. Eventueel wordt er nog bijverwarmd. Nieuw Amsterdam krijgt van ENW dan ook een rekening voor kubieke meters gas en opgenomen warmte, uitgedrukt in GJ (gigajoules).

Toezeggingen
N.A. zal alsnog de nog niet beantwoorde vragen van Stijneke Ploeger over de afrekening 1995 beantwoorden.
N.A. zal uitsluitsel geven over hoe N.A. omgaat met het aantal woningen m.b.t. de servicekosten (zie boven).
N.A. zal de Werkgroep de originele rekeningen van ENW geven.
N.A. zal aangeven hoe zij op grond van de rekening van de GWL komen tot het bedrag van de post 'warmwater'.
N.A. zal de Werkgroep het rapport geven van de metingen in Groeneveen, waaruit zou blijken dat er bij het warmwater 30 % van de warmte verloren gaat.


Vandaal

Op de avond van Hemelvaartsdag werd Grubbehoeve opgeschrikt doordat een vandaal een aantal ruiten in de binnenstraat insloeg. De dader is bij N.A. bekend en zal aangepakt worden.


Vuilcontainer bij lift A

Nieuw Amsterdam heeft op de open luchtbrug bij lift A een vuilcontainer geplaatst om te zien of zo het probleem van het vuil in de parkeergarage opgelost kon worden. Het betrof een proef.
Er ligt nu geen vuil meer op de bewuste plek in de parkeergarage, maar des te meer op het bruggetje. De container raakt meer dan vol en het overschot valt gewoon over de rand. Bovendien is het een rotgezicht, zeker voor de hoofdingang van de flat. Verder stinkt het, zeker nu het warmer wordt, en is het ook nog brandgevaarlijk. Kortom, de plek is goed, maar de faciliteit is onvoldoende. Hier zou een metrobuis moeten komen.


Lichtuitval B-trappenhuis

Er was een week waarin het trappenhuis bij lift B vier avonden totaal verduisterd was. Onveilig, doodeng en niet wat Nieuw Amsterdam ons hoort te leveren.
Er is een provisorische oplossing gemaakt die verdere lichtuitval voorkomt, maar naar de echte oorzaak wordt nog steeds gezocht.


Brievenbus ptt verplaatst

Zoals u waarschijnlijk gemerkt heeft, heeft de PTT opeens de brievenbus van Grunder en Grubbehoeve verplaatst naar de bushalte Ganzenhoef. Deze is dan ook de brievenbus voor Gouden Leeuw en Groenhoven.
Vooral voor Grunder en Groenhoven is dat heel lastig. Toch is er ook vanuit Grubbehoeve geprotesteerd. Geheel in stijl met de verplaatsingsactie, reageert de PTT daar totaal niet op.


Dit nummer van het Grubbehoeve nieuwsvel wordt u aangeboden door de Bewonerswerkgroep Grubbehoeve. De Bewonerswerkgroep Grubbehoeve is bereikbaar via de contactpersoon, Jolke Meijer, Grubbehoeve 247, tel. 6003789 en via het Internet. Email: bwg@bylmer.demon.nl WWW:http://www.bylmer.demon.nl/grubhoev/

left
home
right