G R U B B E H O E V E
april 1997 n i e u w s v e l nummer 4

Goodbye N.A., hello Patrimonium!

Nieuw Amsterdam en Patrimonium hebben het voornemen uitgesproken tot fusie, d.w.z. dat N.A. zal opgaan in Patrimonium Amsterdam (er zijn nog 28 andere woningcorporaties die Patrimonium heten).
Patrimonium stond in de Bijlmer niet ongunstig bekend (vroegere eigenaar Gooioord). Wat de consequenties voor de huurders zijn is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Patrimonium als stichting de leden van N.A. niet zal overnemen. Aan de Advies- en de Ledenraad, waarin de Werkgroep vertegenwoordigd is, zal om toestemming en advies gevraagd worden. De Werkgroep zal zich indien mogelijk laten adviseren door de Woonbond.

Autobox voor bezoek blijft

In het vorige nummer was aangekondigd dat de Werkgroep de huur van de autobox, die door elke Grubbehoevenaar gratis (maar wel tegen een borgsom) geleend kan worden om zijn geautomobiliseerd bezoek goed te ontvangen, misschien weggaat. Hierop is één reactie binnengekomen van iemand die zei dit een reden voor vertrek te vinden. Er zijn ook geen suggesties ontvangen voor een andere besteding van wat de Werkgroep nu aan autoboxhuur uitgeeft.
Overigens is dit aantal reacties, net als het aantal personen dat bij de avondschouw kwam opdagen, tamelijk bedroevend. Het is de vraag of de Werkgroep op deze manier nog wel wil doorgaan.Geld en vuil

In het kort zijn dit de onderwerpen van het eerstvolgende bewonersoverleg met Nieuw Amsterdam, waarbij u ook hartelijk welkom bent. De vergadering wordt in het rayonkantoor Ganzenhoef gehouden op dinsdag 15 april, 19:30 uur.

Geld
Onderwerp zijn de servicekostenafrekening 1996 en 1995 en de begroting voor 1997/1998 (indien gereed).

Vuil
Dit onderwerp is door Nieuw Amsterdam ingebracht. Het betreft onder andere de vuilophaalfrequentie en de vervuiling in en om de flat.


Luierwerpster gepakt

Goed speurwerk van de flatwachten heeft duidelijk gemaakt wie er toch verantwoordelijk was voor de luiers die op het eerste stuk steeds naar beneden gegooid werden. De desbetreffende persoon is aangesproken op haar asociale gedrag en gooit nu geen luiers meer over de railing.


Symposium

De bewonerscommissie Groeneveen organiseert op 25 april een symposium over warmwater- en verwarmingssystemen. Ook voor Grubbehoeve belangrijk, want N.A. is van plan in alle flats deze systemen te veranderen. En dan is het afgelopen met onze royale douchebeurten. Meer informatie: Hans van Nassou, tel. 6959161.Avondschouw

Twee bewoners (Jolke Meijer en Rob Spiekerman), twee flatwachten (mevr. Conrad en mevr. O. Thoo), hoofd beheer Tim de Leeuw en vervangend huismeester Paul du Crocq hielden op 4 maart een schouw in de flat.
Ze zagen de slechte verlichting in de overloop naar de parkeergarage ("er worden binnenkort nieuwe lampen aangebracht"), het akelige trappetje naar de luchtbrug bij lift A (vergelijk dat eens met de nieuwe trap bij Gouden Leeuw) en de vuilcontainer op die luchtbrug ("wordt wel veel gebruikt, maar kan dat straks nog wel, als bij het stijgen van de temperatuur de stank steeds erger wordt?"). Op deze luchtbrug hangen ook vaak jongeren rond.
Ze zagen ook de dichtgetimmerde deur in de binnenstraat, de slecht schoon te houden vloer van de brede galerij, de losse drempelstenen (zo een is er op 22 april 1994 naar beneden gegooid en heeft iemand op het hoofd getroffen) en de onhandige dranger op 10 hoog, lift A, die net ruimte liet voor een dwarslopende voetganger

Geluidsoverlast
Na afloop werd nog kort overlegd in de Blauwe Zaal. Geluidsoverlast is in de flat een steeds meer oprukkend verschijnsel. Vaak komt dit omdat mensen hun grote dure boxen direct op de betonnen vloer zetten in plaats van ervoor te zorgen (via viltmatten etc.) dat de trillingen (met name bassen) niet direct aan het beton worden overgedragen.


Telefoonnummers

Er zijn enkele wijzigingen in telefoonnummers in vergelijking met de welkomstbrief:
112alarmnummer
5670222milieutechnisch bedrijf
4160388Rob Spiekerman


Dit nummer van het Grubbehoeve nieuwsvel wordt u aangeboden door de Bewonerswerkgroep Grubbehoeve. De Bewonerswerkgroep Grubbehoeve is bereikbaar via de contactpersoon, Jolke Meijer, Grubbehoeve 247, tel. 6003789 en via het Internet. Email: bwg@bylmer.demon.nl WWW:http://www.bylmer.demon.nl/grubhoev/

left
home
home