G R U B B E H O E V E
februari 1997 n i e u w s v e l nummer 3

Vernieuwing oneven buitenliften klaar

Begin 1997, maar nog net onder bouwjaar 1996, zijn de twee oneven buitenliften na hun opknapbeurt van twee maanden weer in gebruik genomen. Ze zien er van binnen mooi uit en we hopen van ganser harte dat dat zo blijft.

Afhandeling klacht
De klacht die de Werkgroep over de gang van zaken bij de liftvernieuwing heeft ingediend, heeft geleid tot een organisatiewijziging bij Nieuw Amsterdam, waardoor de afstemming tussen hoofdkantoor en rayon moet verbeteren. Hopelijk is dit al merkbaar bij de belvernieuwing van trappenhuis B.


Einde lenen autobox?

Zoals misschien te weinig bekend, huurt de Bewonerswerkgroep een autobox in de parkeergarage. Bewoners die gemotoriseerd bezoek krijgen, kunnen deze box lenen.
De laatste tijd wordt deze box steeds minder geleend. Dit is misschien een teken van de verarming en vereenzaming van de Grubbehoevebevolking. Als er echter geen behoefte meer aan de geboden service bestaat, is het beter deze af te schaffen. Het bespaarde geld kan dan anders aangewend worden. Heeft u hier een idee over? Laat het ons weten.


Warm water?

Sinds de aansluiting op de stadsverwarming is het warmwater niet meer wat het geweest is. 's Morgens en 's avonds gaat het nog, maar overdag is het water afwisselend lauw en warm. Herkent u dit? Klaag dan. N.A. denkt namelijk dat dit puur lokaal speelt en veroorzaakt wordt door Mevr. T.W.
Je wilt er eigenlijk niet aan denken, wat dit precies voorstelt. Ontzettend goor is het, wat sommigen overboord zetten.
Zie ook het artikel in de rechterkolom.

Wat doet de flatwacht?

Als u dit wilt weten, vraag dan eens of u een dagje mee mag lopen. Flatwachtcoördinator Kees Koelstra zal u graag inroosteren.


4 maart 1997 overleg met N.A.

Op bovengenoemde datum is er weer algemeen bewonersoverleg met Nieuw Amsterdam. Gestart wordt met een rondje door de flat (schouw). Om 19:30 vertrekken we bij de huismeesterruimte. Heeft u punten waar we langs moeten? Meld ze aan.
Na de schouw volgt in de Blauwe Zaal de vergadering. Onderwerpen hierbij zijn: de verhouding tussen de Bewonerswerkgroep en Nieuw Amsterdam, de onderwerpen van dit Nieuwsvel, de grieven van de flatwachten, de uitvoering van het jaarplan 1997, etc., voor zover de tijd het toelaat.
Eindtijd 22:30 uur.Vuil rondom de flat

Het is een troep bij de flats. Mensen gooien hun huisvuil over het balkon. Het is lekker makkelijk, je hoeft niet helemaal naar beneden met het huisvuil. Gewoon over de railing gooien en je bent er vanaf, toch?
Wat moet je nou doen als je je ongelooflijk ergert een al dat illegale vuilstorten van de medebewoners?
Het milieutechnisch bedrijf is verantwoordelijk voor het opruimen van de troep. Als er veel troep ligt kun je hen bellen om melding te doen van de troep en dan komen zij het opruimen.
De milieupolitie kan je inschakelen als je een idee hebt waar het vuil vandaan komt of als het een zak met vuil is. De milieupolitie stelt dan een onderzoek in en gaat stappen ondernemen. Op het illegaal storten van huisvuil staan flinke boetes.
Laten we allemaal zorgen dat de buurt netjes blijft, dan wordt Grubbehoeve een stuk aangenamer.


Vertrek Aad Stor

Aad Stor, onze "flatagent", is per 1 februari opgevolgd als buurtprofessional door hoofdagent A.J.H.H.J. Broeders. We hopen binnenkort nader met hem kennis te maken.


"Wie betaalt

de verwarming van het flatwachtenkantoortje?" vroegen wij op 10 april 1996 aan Nieuw Amsterdam. Het antwoord was: Nieuw Amsterdam. Maar zit dat wel goed in de afrekening van de servicekosten? Binnenkort in het overleg met N.A.


Dit nummer van het Grubbehoeve nieuwsvel wordt u aangeboden door de Bewonerswerkgroep Grubbehoeve. De Bewonerswerkgroep Grubbehoeve is bereikbaar via de contactpersoon, Jolke Meijer, tel. 6003789, en via het Internet:
email: bwg@bylmer.demon.nl WWW: http://www.bylmer.demon.nl/ grubhoev/

left
home
home