G R U B B E H O E V E
december 1996 n i e u w s v e l nummer 2

Uitslag enquête flatwachten definitief

Het concept-rapport van de flatwachten-enquête is door Nieuw Amsterdam tot definitief rapport verklaard. Zie hiervoor ook het verslag van de vergadering met Nieuw Amsterdam.

Nieuw vuilhok naast 52?
Een van de ook in die vergadering besproken punten was het door Nieuw Amsterdam geplande extra vuilcontainerhok naast nummer 52. De werkgroep is daar tegen omdat dan ook daar vuilzakken zich in de binnenstraat zullen ophopen. Het is ook niet prettig voor degene die er naast woont. En de vuilzakken in de garage zullen er niet door verdwijnen.
Nieuw Amsterdam is er echter nog steeds voor. Wilt u ons uw mening laten weten, opdat we hierin sterker staan tegen Nieuw Amsterdam?


Onderhoud op liften

Zonder enige aankondiging heeft Nieuw Amsterdam de buitenliften enige weken in het onderhoud gegooid. Diverse mensen konden al hun huis niet in of uit.
Over deze gang van zaken heeft de werkgroep een klacht ingediend.


Dit nummer van het Grubbehoeve nieuwsvel wordt u aangeboden door de Bewonerswerkgroep Grubbehoeve. De Bewonerswerkgroep Grubbehoeve is bereikbaar via de contactpersoon, Jolke Meijer, tel. 6003789 via het Internet:
email:
bwg@bylmer.demon.nl
WWW:
http://www.bylmer.demon.nl/ grubhoev/

NEE NEE
NEE JA
Plak een van deze stickers (de Bewonerswerkgroep heeft ze op voorraad) op uw brievenbus als u geen ongewenste reclame of huis-aan-huis bladen wilt ontvangen. Dat is beter voor het milieu en ook beter dan het maar op de grond te gooien.
Vooral die kleine vierkante briefjes van die helderzienden zijn buitengewoon hinderlijk. Ze weten toch dat we die rommel niet willen hebben? Zijn ze nou helderziend of niet?

Illegaal café

Op het derde stuk is een illegaal café gevestigd. Dit veroorzaakt veel overlast: lawaai, galerij vol fietsen, vernielzuchtige dronkaards in het holst van de nacht. Nieuw Amsterdam weet ervan, maar doet nog niet veel.
Wie er last van heeft, of vindt dat dit midden ineen woongebouw niet kan, wordt aangeraden te klagen bij de politie.


Legaal café

Sinds jaar en dag is in de collectieve ruimten van de flat café de Nachtegaal gevestigd, dat wel rekening wil houden met de bewoners en niet op puur gewin uit is.

Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 22:00 tot 02:00 uur, overige dagen van 21:00 to 01:00 uur. Zondagmiddag ook van 15:00 tot 19:00. Maandag gesloten.Succesje bij protest tegen huurverhoging

Een van de bewoners van Grubbehoeve, Rob Spiekerman, heeft een succesje geboekt bij zijn protest tegen de huurverhoging van 1 juli 1996. Hij had zijn formulier op tijd bij Nieuw Amsterdam afgegeven. Nieuw Amsterdam, de verhuurder, hoort dit dan op tijd door te spelen naar de Huurcommissie.

Door fouten bij de afhandeling binnen Nieuw Amsterdam is dit echter niet gebeurd. Hierdoor kon Nieuw Amsterdam de huurverhoging niet per 1 juli 1996 laten ingaan. Nieuw Amsterdam heeft hierop gereageerd door een nieuw voorstel tot huurverhoging te doen, ditmaal ingaand per 1 december 1996. Verder was het bedrag van de huurverhoging nu f 21,42 in plaats van f 21,59 per 1 juli 1996. Tegen deze huurverhoging per 1 december zal waarschijnlijk ook protest worden aangetekend.

Zelfs als dit protest niet wordt toegekend door de Huurcommissie, is hiermee het verhaal nog niet afgelopen. Omdat binnen de periode van een jaar de huur maar één maal verhoogd mag worden, zal de huurverhoging per 1 juli 1997 ook geen doorgang kunnen vinden, die mag pas weer per 1 december 1997. Idem dito voor 1998, 1999, etc.

Het lijkt er op dat Nieuw Amsterdam, in zijn streven naar vernieuwing, vergeten is hoe het ook al weer is, een goede verhuurder te zijn.
Over het verdere verloop van deze kwestie hoort u nog.left
home
right