Vereniging KOOP JE EIGEN BIJLMER
Postbus 22057, 1100 CB  Amsterdam Zuidoost
email: kjeb@grubbehoeve.net
tel.: 699 4203  of  368 0170
giro: 828 0008KvK Amsterdam: 3410 9842
Pjotr Müller, zonder titel

 

KOOP JE EIGEN GRUBBEHOEVE - het plan (najaar 1999)

  Een jaar geleden hebben een paar actieve Bijlmerbewoners de vereniging Koop je Eigen Bijlmer opgericht. Doel: het samen met bewoners kopen van flatgebouwen, zodat de bewoners eindelijk de baas kunnen worden over het beheer, de inrichting en toekomst van in ieder geval een deel van de Bijlmer.
Het idee heeft inmiddels wortel geschoten. De drie partijen, die over de vernieuwing van de Bijlmer gaan - Stadsdeel, Gemeente Amsterdam en Patrimonium/Nieuw Amsterdam - hebben een werkgroep ingesteld die de haalbaarheid van het plan moet onderzoeken.

Op dit moment wordt er van uitgegaan dat de flat Grubbehoeve het eerste flatgebouw wordt, dat geheel in handen van de bewoners kan komen. Er wordt echter niet meer verondersteld dat bewoners op voorhand het hele gebouw kunnen kopen.
Het plan is nu dat een x-aantal zittende en nieuwe bewoners appartementen gaan kopen, dat andere oude en nieuwe bewoners de overblijvende appartementen huren en dat zij gezamenlijk de baas over het flatgebouw worden. Zij samen zullen ook moeten bepalen hoe het gebouw wordt opgeknapt. Baas over je eigen Bijlmer, daar gaat het tenslotte om.

Het welslagen van het plan hangt voor een groot gedeelte af van het aantal mensen dat mee wil doen. Hoe groter de groep mensen die nu wil kopen of eventueel huren, hoe beter de kansen zijn de beslissers ervan te overtuigen dat ze met het plan door moeten gaan.
Wij vragen u daarom een intentieverklaring in te vullen. Deze intentieverklaring verplicht u tot niets, maar we hopen wel dat haar serieus neemt.

We zullen u als potentiële koper/huurder op de hoogte houden van alle vorderingen die we maken en u, wanneer nodig, vragen om mee te praten als er principiële zaken aan de orde zijn. We werken daarnaast met een zogenaamde klankbordgroep van bewoners, die samen met de onderzoekers van IGG en Casa (Peter Voogd en Hein de Haan) alle ins en outs van het plan zullen doorvlooien.
IGG en Casa zijn door genoemde werkgroep gevraagd het hele idee handen en voeten te geven.

Over de koopprijs van een appartement kunnen we nog niet veel zeggen, behalve dat die (veel) lager is dan wat nu in de Bijlmer voor gelijksoortige appartementen betaald moet worden. De wet schrijft in ieder geval voor dat de koopprijs nooit lager mag zijn dan 90% van de marktwaarde, en straks wordt dat waarschijnlijk 80% van de marktwaarde. De marktwaarde is echter nog niet vastgesteld. En we hebben het over de marktwaarde vóór renovatie. In de koopsom van het appartement zit echter wel een bedrag om het flatgebouw te kunnen opknappen en het groot onderhoud naar behoren te kunnen uitvoeren. Er wordt onderzocht hoe hoog die bedragen moeten zijn. Daarnaast loopt er een onderzoek naar alle mogelijke hypotheekvormen, zodat straks zoveel mogelijk mensen kunnen kopen.
Kopers krijgen ook de kans om bijzondere woonwensen te ventileren, bijvoorbeeld een tuinverdieping op het dak of twee appartementen naast elkaar.

Voor meer informatie of formulieren voor een intentieverklaring tot koop kunt u bellen met: Henno Eggenkamp, tel. 368.0170 of 699.4203.

Met vriendelijke groeten,

Vereniging Koop Je Eigen Bijlmer

 
 


Dit is een  Blij met de Bijlmer  met de Bijlmer site
Huidige stand
van zaken