G R U B B E H O E V E
juli 2000 n i e u w s v e l nummer 13
Bewonerswerkgroep Grubbehoeve contactadres George Mulders, Grubbehoeve 164, tel. 4613000 http://www.bylmer.demon.nl/grubhoev/

Grubbehoeve gaat in de verkoop
Dit kreeg architect Hein de Haan van bureau CASA te horen op het overleg met Patrimonium en de projectgroep Vernieuwing Bijlmermeer op maandagmiddag 10 juli 2000. Hein de Haan was daar aanwezig voor de initiatiefgroep "Koop Je Eigen Bijlmer". Het idee om Grubbehoeve te verkopen aan de bewoners was afkomstig van deze groep; Hein de Haan heeft dit idee in een rapport uitgewerkt in samenwerking met IGG.
Zelfs als de initiatiefgroep, georganiseerd in de Vereniging Koop Je Eigen Bijlmer, zich nu zou opheffen, gaat de verkoop door. Deze groep wordt gezien als voorloper van de Vereniging van Eigenaren.
Uiteraard dient het het besluit nog wel formeel door het stadsdeel en de gemeente genomen te worden.

Toch sloop laatste deel?
Patrimonium wil wel dat de laatste 60 woningen (het stuk vanaf de dilatatievoeg) gesloopt worden. Maar als meer dan de helft van de bewoners in dit deel kenbaar maakt geen sloop te willen, gaat dit niet door.
De Bewonerswerkgroep en de Vereniging Koop je Eigen Bijlmer gaan in ieder geval moeite doen het laatste deel te behouden. Uit de vorig jaar gehouden enquête zou volgens het Projectbureau moeten blijken dat juist de bewoners van dit deel voorstanders van sloop zijn. Bij een eigen enquête van Elly van der Sommen bleek echter een meerderheid van de respondenten tegen sloop.

ƒ 8000,00 ook bij verkoop
Bij sloop wordt aan de bewoners een verhuiskostenvergoeding gegeven. Maar ook in flats waar de woningen aan de bewoners verkocht worden, wordt vaak een vertrekpremie gegeven, zoals nu in Kikkenstein gebeurt. Deze premie kan zelfs hoger zijn als de flat er goed uitziet en de woningen gewild zijn.
Zowel de huidige aspirantkopers als de toekomstige vertrekkers hebben dus financieel belang bij een zo goed mogelijk onderhouden en bewoonde flat.Grubbehoeve
Grubbehoeve, Bijlmermeer
Zeggenschap
Koop je eigen Bijlmer is opgezet met het idee dat kopers meer zeggenschap hebben dan huurders. De bewoners moeten onder andere meer te zeggen hebben over de renovatie van de flat, de herinrichting van de omgeving en de gedragsnormen waar hun medebewoners zich aan te houden hebben.

Als een trein
Evert Evers, die nu in de Gouden Leeuw woont, wil bij koop weer terug naar de Grubbehoeve. Evert: "Je moet er nu snel bij zijn, want als men straks in de gaten heeft welke kans zich hier voordoet, loopt het hier storm. Niet alleen zijn de flats goed en is de prijs laag, er komen ook interessante mogelijkheden zoals het kopen van twee woningen boven elkaar die je binnendoor verbindt of het maken van een dakterras."

Hypotheken
Eigen woningbezit wordt doorgaans gefinancierd met een hypotheek. Welke soort hypotheek het beste past, is sterk afhankelijk van de individuele situatie. Er komen ongetwijfeld algemene voorlichtingsbijeenkomsten. De meeste banken zullen nu al individuele adviezen geven.


Prijzen
Corporatiewoningen moeten volgens rijksvoorschrift 90% van de marktwaarde opbrengen bij verkoop. De gemeente Amsterdam is een voorstander van 80%. Dit percentage wordt ook gehanteerd in het rapport van IGG/CASA. Hiervan uitgaand komt IGG/CASA op een bedrag van ƒ 144.000 voor een vierkamerflat.
Niet iedereen zal kunnen kopen, maar er zijn interessante subsidieregelingen in de maak, dus koop dient niet te gauw als onhaalbaar afgeschreven te worden.

Hoe verder?
Een van de scenario's is dat een deel van de flat verkocht wordt aan de leden van de Vereniging Koop Je Eigen Bijlmer. In dat deel bepalen de leden hoe de vernieuwing er uit gaat zien. Voor het resterende deel van de flat zou Patrimonium dan grotendeels de vernieuwing bepalen. De volgens Patrimonium-ideeën opgeknapte woningen worden dan verkocht.
De grootte van het Koop-Je-Eigen-Bijlmer-deel is afhankelijk van het aantal leden. Hoe meer leden, hoe interessanter het wordt. De mogelijkheden zijn groot. Meld u aan door ƒ 25,00 over te maken op giro 8280008 en praat en beslis mee!left
home