A2000 heeft op 4 december 1998 telefonisch gemeld dat als zij een lijst met benadeelden en hun gironummers ontvangen, zij deze mensen een maand abonnementsgeld zullen teruggeven. Wanbetalers zijn daarvan uitgesloten.

home