B E W O N E R S W E R K G R O E P

G R U B B E H O E V E

contactadres: George Mulders, Grubbehoeve 149, tel. 461 30 00
email: bwg@bylmer.demon.nl http://www.bylmer.demon.nl/grubhoev

Bijlmer, 17 november 1998


Aan:			A2000
			Postbus 80900
			1005 DA  Amsterdam

Betreft:		Storingen in de flat Grubbehoeve


Geachte dames en heren,

Hierbij spreken wij ons ongenoegen uit over uw prestaties in de week 
van 9 - 14 november 1998. In deze week bleef één derde deel van onze 
flat (blok 53, ongeveer 100 woningen) verstoken van TV- en radio-
signalen via de kabel, van maandag tot en met zaterdag. Overigens was 
dit niet de eerste storing de afgelopen weken. Bij tijd en wijle heeft 
de hele flat zonder signaal gezeten.
Het bellen van het storingsnummer leidde dinsdagavond tot ongeveer het 
volgende gesprek:
-       Dit is A2000. Als u "1" wilt drukken, druk "1"; als u "2" wilt 
        drukken, druk "2", .....
-	10 minuten kalmerend bedoelde muziek
-	Met A2000, ...
-	Er is een storing in Gru
-	Dan moet u bij de storingsdienst zijn, ik verbind u door.
-	10 minuten kalmerend bedoelde muziek
-	Met A2000, ... (volgens mij dezelfde stem)
-	Er is een storing in Grubbehoeve, we hebben geen TV-signaal.
-	Dat is bekend, er wordt aan gewerkt.
-	Wat is het eigenlijk en wanneer is het over?
-	Dat kunnen we niet zeggen, er wordt aan gewerkt.
-	Dus zij zijn daar nu buiten bezig?
-	Nee, nu is het te donker. Er wordt aan gewerkt.
-	Morgenochtend gaan ze weer verder met er aan te werken, bedoelt u.
-	Ja, er wordt aan gewerkt.
Hier moest je het mee doen. En wie niet belde, wist helemaal van niets.

Is dit de manier waarop A2000 met zijn klanten omgaat? Gewoon een week 
niets leveren en niets zeggen? Naar verluidt wil A2000 ook telefoon-
aansluitingen leveren. Wij prijzen ons gelukkig dat dat hier nog niet 
zover is, er hadden levensbedreigende toestanden kunnen ontstaan.

Wij verwachten van u een verklaring met wat er aan de hand was, de 
garantie dat dit niet meer voorkomt, een excuus voor een week geen 
signaal, en een compensatie voor het geleden verlies voor alle aan-
geslotenen van blok 53.
Deze brief zal, met uw antwoord en ons eventueel commentaar, 
gepubliceerd worden op onze Internet-site.

Met vriendelijke groet,

namens de Werkgroep,


Rob Spiekerman


home