Verslag van de vergadering van de Bewonerswerkgroep op dinsdag 7 december 1999 om 20:00 uur in de Blauwe Zaal.