Kort verslag van de maandelijkse vergadering van de Bewonerswerkgroep op 7 juli 1999 om 20:00 uur in de Blauwe Zaal.