Kort verslag van de maandelijkse vergadering van de Bewonerswerkgroep op 3 februari 1999 om 20:00 uur in de Blauwe Zaal.home