Verslag van de vergadering van de Bewonerswerkgroep met Nieuw Amsterdam d.d. 4 juni 1998 20:00 uur in de Blauwe Zaal.home