Verslag van de vergadering van de Bewonerswerkgroep met Nieuw Amsterdam en Stida d.d. 11 maart 1998 20:00 uur in de Blauwe Zaal.home