Verslag van de bewonerswerkgroepvergadering met Nieuw Amsterdam d.d. 17 september 1996 20:00 uur in de Blauwe Zaal.home