Vergadering dd. 7 maart 1990 met Nieuw Amsterdam in het Vrouwenhuishome