Vergadering dd. 19 oktober 1989 met Nieuw Amsterdam in het Vrouwenhuishome