Vergadering dd. 25 april 1989 met Nieuw Amsterdam in het Vrouwenhuishome