Verslag van de vergadering van de Bewonerswerkgroep op dinsdag 2 april 2002 om 20:00 uur in de Blauwe Zaalhome