Verslag van de vergadering van de Bewonerswerkgroep op dinsdag 5 maart 2002 om 20:00 uur in de Blauwe Zaalhome