Verslag van de vergadering van de Bewonerswerkgroep op dinsdag 2 oktober 2001 om 20:00 uur in de Blauwe Zaalhome