Verslag van de vergadering van de Bewonerswerkgroep op dinsdag 7 augustus 2001 om 20:00 uur in de Blauwe Zaalhome