Verslag van de vergadering van de Bewonerswerkgroep op maandag 7 mei 2001 om 20:00 uur in de Blauwe Zaalhome