Verslag van de vergadering van de Bewonerswerkgroep op dinsdag 5 december 2000 om 20:00 uur in de Blauwe Zaalhome