Verslag van de vergadering van de Bewonerswerkgroep op dinsdag 7 november 2000 om 20:00 uur in de Blauwe Zaal


De lift hoort bij mijn en uw huis. Ik gooi geen troep in uw huis, u toch ook niet in mijn lift?
The elevator is part of my and your home. I don't throw garbage in your home, do you do it in my elevator?

home