Verslag van de vergadering van de Bewonerswerkgroep op dinsdag 7 maart 2000 om 20:00 uur in de Blauwe Zaal.