Verslag van de vergadering van de Bewonerswerkgroep op dinsdag 1 februari 2000 om 20:00 uur in de Blauwe Zaal.