Verslag van de vergadering van de Bewonerswerkgroep met Suitela/Patrimonium op dinsdag 11 januari 2000 om 20:00 uur in de Blauwe Zaal.